Kampanya Yönetimi


Rekabetin üst düzeyde olduğu piyasa şartlarında, ürün ya da hizmetinizin, geniş çaplı ve yoğun tanıtımlarını yapıyoruz.

Tüketicileri; kârlılık ve ciro miktarlarına, ürün ve hizmet tercihlerine, alış-veriş dönemlerine ve alışveriş sıklıklarına göre gruplandırarak bu gruplara yönelik özelleştirilmiş kampanyalar tasarlıyoruz.

Ürün ya da hizmet için tasarlanan kampanya maliyetlerini mümkün olan en düşük seviyeye indirirken, kampanyanın hedefine ulaşması açısından da en başarılı sonuçları yakalamasını sağlıyoruz.

Görsel, metinsel ve işitsel adımların tamamını tasarlayıp planlıyor ve kampanya sürecinin yönetimini üstleniyoruz. Bilinirliliğin ve satışların artmasının sürecin değişmez parçaları olduğu gerçeği üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz.