Viral Pazarlama


Ürün ya da hizmet pazarlaması için ilgi çeken tasarım ve içeriklerle oluşturulan video, metin veya resimlerin, sosyal medya siteleri, video paylaşım siteleri gibi ortamları kullanarak hedef kitleye en etkili şekilde ulaştırılması ve yeni alıcılar kazanması için çeşitli pazarlama stratejileri geliştiriyoruz.