Kurum İçi ve Kurum Dışı Etkinlikler


Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum kimliği ile uyumlu, çalışanların motivasyonunu, birbirleriyle ve kurumla olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek kurum içi ve kurum dışı etkinliklerinizi planlıyor ve düzenliyoruz. Konularında uzman kurum ve akademilerle olan işbirliğimiz çerçevesinde eğitim danışmanlığı sürecinde de destek sağlıyoruz.