Özel Projeler


Özel etkinlik ve tanıtım projeleriniz için danışmanlıktan uygulama aşamasına dek uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Etkinliğin genel hatlarını tasarlıyor daha sonra en ince ayrıntısına kadar uygulamasını gerçekleştiriyoruz.

Fizibilite çalışması ve bütçe yönetimi süreçlerini üstleniyor aynı zamanda da projenin belirlenen hedeflere yönelik sonuçlara ulaşması için ‘özel’ olmasını sağlıyoruz.