Kurum İçi İletişim


Çalışan ve işveren ile çalışan ve çalışan arasındaki diyalogları geliştirerek beşeri ilişkilerin düzenlenmesi ve faaliyetlerin etkin bir biçimde yönlendirilmesi sürecini yönetiyoruz. • İletişim yolu ile işveren ve çalışanların ortak bir görüş ve anlayışta birleşerek, organizasyonun temel hedefine ulaşabilmesi için işbirliği yapmalarını, böylece üretkenliğin ve motivasyonun artmasını sağlıyoruz.