Sponsorluk İletişimi


Ürün ya da hizmetin yalnızca gelir elde etmek için var olmadığını, aynı zamanda da bireylere ve topluma katkı sağlamak amacı taşıdığı mesajının en etkili şekillerinden biri olan sponsorluk ilişkilerini yürütüyoruz. Fizibilite çalışması ve bütçe yönetimi konusunda danışmanlık yapıyor, sponsorluğun mali avantajları konusunda sizleri yönlendiriyoruz. Sponsorluk ile kurum/kuruluşunuzun bilinirliliğinin artması ve imajına olumlu katkı sağlaması için iletişim faaliyetlerini yürütüyoruz.