Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Ürün ya da hizmetin piyasa içindeki itibar ve güvenini arttırmak, çalışanların aidiyet duygularını geliştirmek, marka bilinirliğini ve sadakatini arttırmak gibi amaçlar doğrultusunda projeler hazırlıyoruz.

Hazırlanan projeleri sosyal ve çevresel kaygılar temelinde, bir amaç etrafında toplanarak ortak bir faaliyet konusu belirlemek suretiyle oluşturuyoruz. Böylece; “yalnızca gelir elde eden değil aynı zamanda da değer yaratan” marka imajının desteklenmesini sağlamış oluyoruz.