Marka Kimliği ve Kurum Kültürü


Bir markanın tanınmasını sağlayan; tüm dış işaret, renk, desen, grafik, rakam, ambalaj, kutu, ses, görsel, fotoğraf, film gibi bütün özelliklerini yöneterek markanın etki yaratan bir farkındalığa ulaşmasını sağlayan “marka kimliği”ni oluşturuyoruz.

Bir kurum içinde, çalışanların karar süreçlerine katılımını, çalışanlar arasında uyum, yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılmasını, kurumun çalışmalarının ve geleceğinin güvence altına alınmasını temel alan kurum kültürünü inşa ediyor ve yönetiyoruz.