Lider İletişimi


Bir liderin bağlı bulunduğu kurumun veya hitap ettiği kitlenin sosyal paydaşları nezdindeki algısını olumlu yönde geliştirecek stratejiler belirleyerek liderin iletişimini düzenli bir şekilde sürdürüyor, gerekli kampanyaların planlama ve uygulama aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Kurumsal sözcünün gerekli olduğu koşullarda eğitim danışmanlığını da yaparak bilgi ve birikim yönünden güncel kalmasına destek oluyoruz.