Medya İlişkileri Yönetimi


Ürün ya da hizmet faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirerek, kurumsal amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunabilecek, ürün ya da hizmetin itibarını yükseltebilecek şekilde, bütün medya etkinliklerinde merkezi bir yaklaşımın kurulmasını sağlıyoruz. Özel medya çalışmaları ile sürecin gelişmesine katkı sağlıyor, medya takibi ile ölçülebilir değerler sunuyoruz.