Medya İletişimi


Ürün ya da hizmet için uygun olan medya kaynaklarını belirleyerek hedef kitleler ile buluşturmak için haber içerikli yayın konseptleri hazırlıyoruz.

Markaya ait doğru mesajların doğru kanallar aracılığıyla doğru hedef kitleye ulaştırılması için uygulama planı ortaya koyuyoruz. İçerik üretimi ve içerik paylaşımı ile medya ilişkilerini yürütüyor ve medya geri dönüşünü arttırıyoruz.

Ürün ya da hizmetin, medya kaynakları ile olan iletişimini sağlıyoruz.